Visie

Wij streven naar een arbeidswereld waar samenwerking centraal staat als duurzaam middel.

Dit om eenieder aan te moedigen om een verantwoordelijke rol te spelen in het streven naar een vervullend professioneel leven.

Visie

Wij streven naar een arbeidswereld waar samenwerking centraal staat als duurzaam middel.

Dit om eenieder aan te moedigen om een verantwoordelijke rol te spelen in het streven naar een vervullend professioneel leven.

De geschiedenis van Cosearching

Het Cosearching project werd geboren in 2019 op initiatief van Actiris, in het kader van de Jobhuizen werking, en in samenwerking met 3 deskundige organisaties op het vlak van collectieve intelligentie: Activ’action, Cocorico-searching en Divers gens. Het doel was om een innovatieve methode te ontwikkelen in de ondersteuning van werkzoekenden aan de hand van het opzetten van autonome zelfhulpgroepen. 

In 2020 ontwikkelt Backstage.Network op zijn platform een digitale Cosearshing space voor het project met als doel: het stimuleren van een netwerk en wederzijdse hulp tussen alle Cosearchers. Een sociaal netwerk voor werkzoekenden is geboren!

In 2021 wordt Cosearching.brussels vervoegd door Tracé Brussel en wordt het een onafhankelijk project met als missie het ondersteunen van een gemeenschap van Brusselse werkzoekenden.

Eind 2021 wordt in BeCentral een Cosearching Center geopend om deze gemeenschap een eigen plek te bieden en ruimte te maken voor alle initiatieven van Cosearchers. 

In 2022 zal het Cosearching project ook in Namen en Waals-Brabant van start gaan, dankzij de steun van Forem.

Onze waarden

Speelsheid

Het transformeren van een zoektocht naar een job tot een leuke en leerrijke ervaring.

Kracht

Het activeren van elke deelnemer door in te zetten op wederzijdse hulp en het delen van hulpbronnen. De kracht van een ondersteunde groep!

Structuur

Een werkkader bieden waarin de deelname en bijdrage van alle deelnemers wordt aangemoedigd.

Veerkracht

Aandacht schenken aan individuele en collectieve behoeften alsook aan het versterken van het zelfvertrouwen van elke deelnemer.

Onze missies

1. Het creëren van zelfhulpgroepen van werkzoekenden:

We nodigen werkzoekenden uit om zich aan te sluiten bij groepen die autonoom aan de slag gaan om hulpbronnen (kennis, ervaring, motivatie…) uit te wisselen en elkaar te helpen bij het opzetten van een beroepsproject.

Doelstellingen :

N

Stimuleren van individuele en collectieve actie door werkzoekenden

N

Streven naar een duurzame en een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor elke werkzoekende

2. Het ontwikkelen van een gemeenschap van wederzijdse hulp :

We animeren de gemeenschap door de relaties tussen de leden en met andere actoren in de wereld van het werk te faciliteren.

De Cosearching gemeenschap bestaat vandaag de dag uit meer dan 200 mensen die een professionele ervaring, kennis, motivatie…  te delen hebben en die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Doelstellingen:

N

Stimuleren van ontmoetingsmomenten tussen werkzoekenden

N

Bevorderen van de solidariteit tussen degenen die werk hebben gevonden en degenen die op zoek zijn naar werk

N

De gemeenschap verbinden met de beschikbare middelen in het ecosysteem van de werkgelegenheid en de beroepsintegratie

Ons digitaal platform

Backstage.Network is een sociaal netwerk voor werkzoekenden dat verschillende samenwerkingsprojecten op het gebied van begeleiding en werkgelegenheid verenigt. Het biedt een platform voor de Cosearching gemeenschap om te communiceren, advies uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

 Ons Cosearching centrum

Een gezellige plek, bij onze partner BeCentral, waar Cosearchers een ruimte kunnen reserveren om samen aan hun projecten te werken. 

Kantersteen 6, Brussel (Centraal Station)

Onze medewerkers

Lydwine Thibaut

Methodologie/ Facilitator
Cercle de Cœur – Cosearching.Brussels asbl

Benoit de Bellefroid

Opleidingsmanagement, Facilitator
Cercle de Cœur – Divers gens asbl

Fabien Schmitt

Methodologische opvolging,
Facilitator

Cercle de Coeur – Activ’Action

Janita Govinden

Fysiek gemeenschapsbeheer, Facilitator
Cercle de Cœur – Cocorico-Searching asbl

Sarah Bloch

Facilitator
Activ’Action

Natacha Giloteau

Ontwikkeling van het partnerschap
Cercle de Coeur – Actiris

Sanae Aghbal

Virtueel gemeenschapsbeheer
Backstage.Network asbl

Didier de Laveleye

Jobhuizen interface
Cercle de Cœur – Actiris

Afra Dekie

Partnership Ontwikkeling NL / Facilitator
Tracé Brussel

Natali Martin

Sponsorgroep cosearchers Ukkel
Commune d’Uccle